Gülle Atma Teknikleri - Haberler - virajx

Kategoriler

Ara

Gülle Atma Teknikleri

3.04.2022


 

Gülle Atma Teknikleri

Teknik, kayarak ve dönerek olmak üzere iki şekil­de uygulanır. Güllenin tutuluşu ve boyuna yerleştiril­mesi iki teknikte de aynıdır. Ancak dönerek uygula­nan teknikte, gülle kulağa daha yakındır ve atış kolu daha yukarıdadır.

Kayarak Gülle Atma Tekniği

Sırtı atış yönüne dönük atletin geriye doğru kay­ma adımı almasıyla uyguladığı tekniktir. Bu teknik ilk kez, 1953’te dünya eski rekortmeni ve olimpiyat şampiyonu Amerikalı Parry O’Brien tarafından uygu­lanmıştır. Günümüzde en çok kullanılan gülle atma tekniğidir.

Kayarak Gülle Atma Tekniği Bölümleri
Güllenin tutuluşu
Güllenin boyuna yerleştirilmesi
Başlama duruşu
Kurulma (“t” durumuna geliş)
Kayma ve atış durumuna gelme
Atış ve atış sonrası

 

Dönerek Gülle Atma Tekniği

Sırtı, atış alanına dönük atletin aynı alana doğru dönüş yapmasıyla uyguladığı tekniktir. Sporcunun dönüş yaparak denge sağlamasını ve iyi bir koordi­nasyonunun olmasını gerektirdiği için uygulaması, kayarak gülle atma tekniğine göre daha zordur. Bu nedenle bu tekniği tercih eden atlet sayısı azdır.

Dönerek Gülle Atma Tekniği Bölümleri
Güllenin tutuluşu
Güllenin boyuna yerleştirilmesi
Başlama duruşu
Dönüş ve atış durumuna geliş
Atış ve atış sonrası